Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden van MFB Tassen gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18064059. Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing

Als u bij MFB Tassen artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

Prijzen: .Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief  21% BTW maar exclusief verzendkosten. Let op: wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor bijkomende kosten m.b.t. invoerrechten, belastingen en soortgelijke kosten die in uw land van toepassing zijn.

Alle prijzen zijn vrijblijvend en gelden mits onverkocht.

Prijswijzigingen en eventuele druk- of zetfouten houden wij ons voor.

Bestellen en betalen:

Voor de verzending van de artikelen brengen wij binnen Nederland geen kosten in rekening. Buiten Nederland brengen wij daarvoor de noodzakelijke behandelings- en verzendkosten in rekening. (zie behandelings- en verzendkosten).

Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.  Hierin uw bestelling en de totale kosten incl. behandelings- en verzendkosten.

Bestellingen worden binnen 4 werkdagen verzonden. Voorzien van de originele factuur. Omdat MFB Tassen uit eigen voorraad levert en van elk artikel maar 1 stuks gemaakt wordt vindt levering plaats zolang de voorraad strekt.

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op afstand, heeft afnemer het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. (behalve afgeprijsde artikelen)

Alle reclames moeten schriftelijk (e-mail) geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Retourzendingen welke niet vooraf zijn aangekondigd worden geweigerd. De verzendkosten van retourzendingen zijn  voor rekening van de klant.

Terugzending dient te gebeuren in nieuwstaat verkerend. Indien zaken zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MFB Tassen er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag incl. de berekende verzendkosten aan afnemer worden terugbetaald.

Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter t kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

MFB Tassen  kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele invoerrechten en belastingen die in uw land van toepassing zijn.

MFB Tassen kan niet aansprakelijk gehouden worden voor letsel door (verkeerd) gebruik van aangekochte goederen.

Behandelings- en verzendkosten:

Voor verzending van pakketten binnen Nederland worden geen kosten doorberekend. Het pakket is zorgvuldig verpakt in een doos en/of dik pakpapier (en eventueel kado-verpakking). Verzending via Postnl.

De behandelings- en verzendkosten voor pakketten buiten Nederland worden apart berekend.

Privacy-beleid: Indien u een bestelling plaatst bij MFB Tassen dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van MFB Tassen. MFB Tassen zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Afbeeldingen en specificatie’s: alle afbeeldingen , foto’s , tekeningen , etc o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren, etc op de site van MFB Tassen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Alle producten zijn met de hand vervaardigd. Het productieproces brengt met zich mee dat geen twee artikelen voor 100% hetzelfde zijn en dat kleine verkleuringen in het leer kunnen voor komen. De gevolgen van het productieproces kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding op ontbinding van de overeenkomst.

Garantie: MFB Tassen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

Afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is dan dient afnemer alvorens over te gaan tot terugzending, deze gebreken schriftelijk te melden aan MFB Tassen . Dit kan uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering. Terugzending in deugdelijke verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien klachten van de afnemer door MFB Tassen gegrond worden bevonden zal MFB Tassen naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MFB Tassen en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van MFB Tassen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien: de afnemer jegens MFB Tassen in gebreke is. De afnemer geleverde zaken zelf heeft gerepareerd of door derden heeft laten repareren. De geleverde zaken onzorgvuldig zijn behandeld.

Overeenkomst. Een overeenkomst tussen MFB Tassen en afnemer komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door MFB Tassen  op haalbaarheid is beoordeeld. MFB Tassen behoud zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat verzending geschied na vooruitbetaling.